Hvitvedgaard Korn & foder

Salg af kvalitetsfoder & strøelse til dyr samt

professionel rådgivning

Analyse af dit grovfoder

Nu kan du få lavet en analyse af dit grovfoder her hos Hvitvedgaard. Det er selvfølgelig ikke os som står for analysedelen, men vi sender det til laboratoriet for dig, modtager analysesvaret, og videresender dette til dig, sammen med en uddybelse og vurdering af resultatet. Det eneste du skal gøre er at tage en prøve af det grovfoder du ønsker analyse af, min 500 g, og aflevere det her i butikken. Læs nederst hvordan man tager en repræsentativ prøve.

 

HVORFOR ANALYSERER???

Med en analyse på dit grovfoder, ved du hvor meget energi, sukker, og protein det indeholder , om der er nogle ting du bør være obs på i forhold til din fodring. Det kan være dit grovfoder har et højt indhold af protein, og du derved kan spare på nogle tilskud i din foderplan. Omvendt kan det være der skal suppleres med noget, hvis analysen afspejler et lavt indhold. Har du en hest med tendens til eks. Cushing, EMS og forfangenhed, er det ekstremt vigtigt for dig at vide eksempelvis sukkerindhold, og evt. det samlede indhold af vandopløselige kulhydrater (WSC). Det anbefales at skulle ligge under 10 % samlet for disse heste.

Får man foretaget en komplet mineralpakke også, vil der være mulighed for at lave en meget detaljeret foderplan efterfølgende, og se hvor der evt. kan spares i foderplanen eller muligvis skal suppleres, for at und

gå mangler.

Hvordan tages prøven???

 

For at få en mere præcist billede af hvordan næringsstofindholdet er samlet set over hele marken, tages det som kaldes en repræsentativ prøve. Laver du selv dit eget grovfoder, har du muligheden for at tage prøven inden det presses i baller. Dette gælder både tørt hø eller wrap. Da wrap til heste er relativt tørt, sker der nemlig ikke nævnværdige ændringer i det endelige produkt, frem for i det som ligger på marken inden presning. Er wrappen mere våd, dvs. vandprocent over 40-50 %, så vent til det er færdigensileret, for i så våde baller, kan en ensileringsproces godt foregå, i større eller mindre grad, afhængig af sukkerindholdet.

Prøven fra mark tages således: Gå i W form på marken, og udtag totter fra ruten rundt på marken. Prøverne lægges efterfølgende i en stor spand/balje og blandes godt. Herfra udtages den endelige prøve, som lægges i en lufttæt plastpose som lukkes. Kan analysen ikke afleveres umiddelbart efter udtagningen, lægges den på frost. Er marken meget stor, dvs mere end 4-5 ha, eller er den uens (evt. engareal) med forskellig beplantning i områder af marken, bør flere analyser foretages.

Prøven fra færdige baller udtages således: Der udtages prøver fra min, 5 forskellige baller, og gerne fra 2-3 forskellige steder i ballen. Da de færreste har et ensilagespyd, kan man udtage prøven når man åbner ballen til brug, og lægge den i lufttæt lukke plastpose i fryseren. Når man så har samlet fra min 5 forskellige baller, samles alle prøverne i en balje som beskrevet ovenover, og en endelig prøve udtages. Ballerne skal selvfølgelig være fra samme mark og slet, for at prøven kan være repræsentativ.

 

OBS!!! Bedste indleveringstid for grovfoderprøver er i starten af ugen!!!

Følg os:

Email: mail@hvitvedgaard.dk